Voedingssuppletie is noodzakelijk omdat in deze tijd ook bij een evenwichtig voedingspatroon aanzienlijke tekorten kunnen optreden. Daar komt nog bij dat de behoefte aan nutriënten door verschillende oorzaken vaak extra hoog is.

Een heel belangrijke reden voor voedingssuppletie kan verder zijn dat men ten volle wil profiteren van de huidige orthomoleculaire kennis, teneinde de best mogelijke gezondheid te bereiken en te behouden.

De mate waarin iemand zich aan alle eisen van een gezond voedingspatroon kan voldoen, zal van persoon tot persoon verschillen. Maar zelfs indien de basisvoeding in alle opzichten zo gezond mogelijk is, zal men op grond daarvan nog steeds niet ten volle profiteren van de huidige wetenschappelijke kennis op voedingsgebied.

Men heeft aangetoond, dat als het dagelijks menu overeenkomstig de Voedingswijzers van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding wordt samengesteld en er géén factoren aanwezig zijn die de nutriëntenbehoefte nog eens extra verhogen, er toch risico’s van absolute tekorten aan sommige nutriënten bestaan. Vaak zijn de omstandigheden echter nog extra ongunstig. Zo is de vervuiling van het milieu tegenwoordig dermate groot, dat een volwaardige basisvoeding in veel gevallen niet volstaat om de weerstand van het organisme tegen toxische belasting op peil te houden. Ook door voedseladditieven en lichaamsvreemde medicijnen zijn voor de ontgifting vaak méér micro-nutriënten nodig dan door de basisvoeding kunnen worden geleverd. In onze samenleving staan bovendien veel mensen bloot aan zware stress, hetgeen eveneens een verhoogd verbruik van micro-nutriënten tot gevolg heeft.

Voedingssuppletie is nodig omdat zelfs bij een evenwichtige basisvoeding absolute tekorten kunnen optreden.

Voedingssuppletie is nodig omdat de behoefte aan micro-nutriënten in onze tijd door verschillende oorzaken vaak extra hoog is.

Maar er is nog een andere zeer belangrijke reden voor voedingssuppletie: de wens om niet slechts absolute maar ook relatieve tekorten op te heffen en te voorkomen. Zodra volledig in de primaire behoeften van het organisme is voorzien, worden de voedingsstoffen die dan nog beschikbaar zijn door het lichaamssysteem ingezet voor het opheffen van relatieve tekorten, dat wil zeggen voor verdere verbetering van de lichamelijke conditie en de gezondheid. Daarom kan door optimale in plaats van slechts minimale dosering van nutriënten, aan een blijvend zeer goede gezondheid worden gewerkt. In feite is deze derde reden voor veel gezondheidsbewuste mensen de allerbelangrijkste.

De belangrijkste reden voor voedingssuppletie is: door optimale in plaats van slechts minimale dosering van nutriënten een uitstekende gezondheid bereiken en handhaven.

Nancy Peter

Nancy Peter

Nancy van Derma Clinic Vlodrop is schoonheidsspecialiste, permanente make-up specialist, visagiste en gewichtsconsulente.
cenzaa-logo-wit
partner-logo01
huidproffecional
bemineral-logo-60