Je hebt vast weleens gehoord van ‘de 7 schoonheden’. Lichamelijke kenmerken waarvan gezegd wordt dat áls je ze hebt, dit je mooier maakt dan andere mensen.

 

 

 

Dit zijn ze:

  1. Amandelvormige ogen
  2. Kuiltjes in de wangen
  3. Blond haar en bruine ogen
  4. Donker haar en blauwe ogen
  5. Omhoogkrullende mondhoeken
  6. Sproetjes
  7. Schoonheidsvlekje

De zeven schoonheden uit 1897

De Utrechtse schrijfster Johanna van Woude had in 1897 een heel andere versie op de zeven schoonheden.
‘Men behoeft geen ijdeltuitje te zijn om zich voor de spiegel af te vragen of zij enkele van de zeven schoonheden de hare mag noemen. Iedere vrouw ziet er graag aantrekkelijk uit. Het is zelfs haar plicht te trachten een aangename verrassing te zijn. Maar er zijn nog andere geheimmiddeltjes, waarmede men zich zekere schoonheden veroveren kan. Die middeltjes wijzigen de trekken, geven glans aan de oogen, tooveren een bekoorlijk glimlachje om den mond, maken de bewegingen edelen, de houding rustig, de gang licht, en o wonder! – zij goochelen voor wie u ziet, alle onvolkomenheden in uw uiterlijk weg.
Hare namen zijn (en met wat wilskracht kan iedere vrouw ze zich veroveren): Reinheid / Vrolijkheid / Geestdrift / Enthousiasme / Vriendelijkheid / Zachtheid / Eenvoud / Oprechtheid. Alle dezen drukken hun eigen onvergankelijken stempel op het gelaat. Hebt gij ooit de bekoring kunnen weerstaan van een vrouw, uit wier oog de liefde straalde, die zacht en vriendelijk sprak, wier woorden een reinen, edelen geest ademden, wier blijmoedigheid weldadig op u werkte, en wier oprechtheid u eerbied afdwong?
(Uit: De zeven schoonheden door Johanna van Woude, Uitgeverij L.J. Veen).

 

Afspraak maken

Contact opnemen

Naar de webshop

Nancy Peter

Nancy Peter

Nancy van Derma Clinic Vlodrop is schoonheidsspecialiste, permanente make-up specialist, visagiste en gewichtsconsulente.
cenzaa-logo-wit
partner-logo01
huidproffecional
bemineral-logo-60