Voordat er gestart kan worden met het behandelen van het 360° Skincode programma met intensieve deep peels, bindweefselmassage of een dermapen behandeling plannen we een Skin Research Appointment in. Deze plannen we twee weken voorafgaand aan de eerste 360° Skincode behandeling.

Tijdens de Skin Research Appointment wordt er uitgebreid aandacht besteed aan onderstaande items:

  • Skin Analyse inclusief fotomoment
  • Uitvoeren Patch Test voor de peelings
  • Doornemen Informed Consent (indicaties en contra-indicaties)
  • Bespreken van richtlijnen die gehanteerd dienen te worden voor, tijdens en na de 360° Skincode behandelingen
  • Thuisverzorgingsprogramma ter voorbereiding en ter ondersteuning van het 360° Skincode Program

Skin Analyse

Om te kunnen bepalen hoe je behandelplan eruit komt te zien, welke peeling, combinatiebehandeling, eventuele 360° Skinceutical Cocktail Mix en welke thuisverzorgingsproducten het beste aansluiten bij de wensen van jouw huid is het uitvoeren van een uitgebreide Skin Analyse essentieel. Dit doen we met behulp van onze speciale huidanalyse apparatuur de Observ520. Hiermee kan ik in jouw huid kijken en maak ik prachtige voor- en nafoto’s. Je Skin Analyse is uit te breiden met een DNA Skin Analyse. Dit is dé toekomst!

DNA Skin Analyse

Tijdens de DNA Skin Analyse neem ik bij jou een DNA speekseltest af. Na afloop van deze test ontvang je een rapport dat volledig is toegespitst op jouw huidcode. In dit rapport is af te lezen wat genetisch gezien aandachtspunten voor de huid zijn.

De DNA SKIN ANALYSE geeft inzicht!

Inzicht over de huidtoekomst en hoe die doeltreffend beïnvloed kan worden met behulp van het 360° Skincode programma. Met die inzichten kan ik jou preventief helpen huidveroudering te voorkomen en huidverjonging inzetten.

Patch Test

Vóórdat er behandeld kan worden met één van de professionele 360° Skincode peelingen moet er altijd eerst een patchtest uitgevoerd te worden. Dit doen we om te bepalen wat de gevoeligheid is van jouw huid en om te ontdekken of je niet overgevoelig bent of met hypo- of hyperpigmentatie reageert.

360° Skincode Program Informed Consent en Richtlijnen

Het is van groot belang voorafgaand aan de behandeling alle indicaties, contra-indicaties en de richtlijnen van het 360° Skincode Program te bespreken. Op deze manier ben jij optimaal voorbereid. De Skin Research Appointment boeken we daarom bij voorkeur twee weken van tevoren.

Thuisadvies

Voor optimaal resultaat is het van groot belang de huid thuis zo goed mogelijk voor te bereiden op de eerste behandeling en de huid te ondersteunen, tijdens en na het 360° Skincode Program. Tijdens dit voorbereidende intakegesprek krijg je van mij een professioneel advies over het thuisverzorgingsprogramma, dat je dient te gebruiken voor, tijdens en na de behandelingen.

Mandelico Glow Therapy

De Skin Research appointment kan eventueel gelijk uitgebreid worden met een Mandelico Glow Therapy behandeling. Kijk daarvoor hier bij deze behandeling.